Treng du korona test?

Vindafjord kommune har framleis gratis korona hurtigtestar. 
Utlevering skjer på servicetorget på rådhuset.

Det er også eit restlager på einskilde nærbutikkar i kommunen. 
Ver obs på forfallsdato.