Tilskot til energitiltak for frivilligheita

Rogaland fylkeskommune gir tilskot til energitiltak for frivillige organisasjonar. Søknadsfrist er 9. april. 

Solceller på tak  - Klikk for stort bilete andreas160578, Pixabay

Tilskot til energitiltak

Eig din frivillige organisasjon, lag eller forening eit bygg som har behov for energibesparande tiltak, eller ønskar de å produsera eigen energi? 

Gjennom tilskotsordninga energitiltak for frivilligheita, kan du søka om støtte til energibesparande og energiproduserande tiltak i bygg som er eigd og drive av din frivillige organisasjon eller lag.  

Sjekk retningslinjene under og finn ut om din organisasjon kan søka om tilskot til energitiltak.

Formål

Formålet er å bidra til at frivillige lag og organisasjonar i Rogaland i større grad kan gjennomføra tiltak i eigne bygg som reduserer behovet for innkjøpt energi. Det kan gis støtte til tiltak som reduserer samla energibruk i bygget og/eller tiltak som gir lokal fornybar energiproduksjon i eigen bygningsmasse.

Nettlenke til Rogaland fylkeskommune

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 9. april 2024.

Nettleke til søknadsskjema