Test av flyalarm

Onsdag 8. juni klokka 12.00, testar Sivilforsvaret flyalarmane i alle kommunar som har varslingsanlegg.

TIKOHO@Pixabay

Sivilforsvaret testar flyalarmane i Norge 8. juni

To gonger i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane), for å sjekka at dei virkar og for å reparera dei som er defekte. Onsdag 8. juni klokka 12.00 testar dei varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommunar som har varslingsanlegg.

Signalet

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søka informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndigheitenes nettsider og i sosiale medier.

Flyalarmane

Norge har 1 250 flyalarmar rundt om i landet, som skal varsla befolkninga ved akutt fare. Varslingsanlegga er stort sett plasserte i byar og tettstadar, og signala kan høyrast av cirka halvparten av befolkninga. Varslingsanlegga kan bli brukt både i fredstid og i krig.