Statsforvaltar Bent Høie på kommunebesøk

Komande tysdag får formannskapet og kommunedirektør m/stab besøk av Statsforvaltar Bent Høie og hans leiargruppe. Tema for møtet er dialogtema som står i kommunebiletet.

Statsforvaltar Bent Høie besøker Vindafjord 9. mai 2023 Carina Johansen

Ordførar Ole Johan Vierdal skal først ønskja velkommen før avdelingsdirektørane til Bent Høie vil presentera seg og sine område.I tillegg skal kommunen orientera om utfordringar kommunen står ovanfor.

Det er også lagt opp til moglege innspel frå kommunen til Statsforvaltaren.

Vindafjord kommune ønskjer Statsforvaltaren velkommen.