Sonja Hundseid Lærdal blir vår nye PPT leiar

Liv Ingunn Heie Medhaug pensjonerer seg til sommaren, ho har vore PPT leiar i Vindafjord sidan 2012. Sonja Hundseid Lærdal (51) har takka ja til å bli vår nye PPT leiar.

Sonja Hunseid Lærdal har takka ja til å bli ny PPT leiar frå 1. juli 2023. Nils Erik Eide

Lærdal kjem frå jobben som inspektør på Ølen skule. Ho har også jobba som prosjektmedarbeidar for kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis denne våren. 

Ho har tidlegare jobba som kontaktperson i PPT, både i Tysvær og VIndafjord, i tillegg til å ha jobba som lærar tidleg i karrieren. 

Hundseid Lærdal tiltrer i stillinga 1. juli. Me ønskjer ho velkommen som ny leiar i kommunen. 

Liv Ingunn Heie Medhaug, einingsleiar PPT Etne og Vindafjord - Klikk for stort bileteLiv Ingunn Heie Medhaug pensjonerar seg til sommaren etter å ha vore PPT leiar i over ti år. Ho har før det vore rektor på Vågen skule. Ellen Marie Hagevik