Planlegging av kongebesøket i mai

I dag har Statsforvaltar Bent Høie og to av hans medarbeidarar John Gunnar Skien og Inger-Kathrine Kjølleberg vore på besøk for å planlegge kongebesøket til Vindafjord 30.05.24. 

F.v: Ordførar Ole Johan Vierdal, kommunedirektør Yngve Folven Bergesen, Statsforvaltaren i Rogaland Bent Høie, kommunikasjonssjef John Gunnar Skien hos statsforvaltaren i Rogaland og rådgjevar hos statsforvaltaren i Rogaland Inger-Kathrine Kjølleberg Nils Erik Eide

Ordførar Ole Johan Vierdal, kommunedirektør Yngve Folven Bergesen og kommunalsjef Nils Erik Eide hadde først møte med dei der forslag til program blei gjennomgått. Etter møtet var det synfaring på dei plassane besøket skal foregå.

Følg med på heimesida til Vindafjord kommune framover for meir informasjon om dette besøket framover.

Kongeparet besøker Vindafjord i mai