Oppstart av digital innbyggardialog

24. januar startar Vindafjord kommune opp med digital innbyggardialog til brukarar og pårørande som mottek helsetenester i heimen. Digital innbyggardialog går via Helsenorge.no. 

Digital innbyggardialog

Digital innbyggardialog er ei løysing for enklare kommunikasjon mellom kommunale tenester og innbyggarane. Med meldingar på helsenorge.no kan innbyggarane kommunisera med tenestene. Meldingane kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen.

Vindafjord kommune innfører 24. januar bruk av digital innbyggardialog til kommunikasjon med innbyggarar, i heimetenesta og psykisk helse og rus. Andre tenester kan ved behov starta opp etter kvart. 

Brukarar som allereie er aktive på Helsenorge.no, vil få eit varsel om at det er oppretta ny helsekontakt. 

Kommunisera med heimetenesta på Helsenorge

Du som brukar eller pårørande kan kontakta eller kommunisera digitalt med kommunen, til dømes senda og ta imot meldingar, sjå og avlysa avtalar, og få varsel om utførte heimebesøk. For å kommunisera som pårørande, må du få fullmakt.

Informasjonsfilmar om digital innbyggardialog

Filmen om Christian (tenestemottakar)

Filmen om Astrid (pårørande)

 

Nettlenke - les meir om digital innbyggardialog