Nye opningstider frå 1. mars

Det blei i kommunestyret 20. februar fleirtal for å endra opningstida på rådhuset i Ølen og teknisk bygg i Sandeid. Frå 1. mars er sentralbordet og dørene opne 09.00 – 14.30.  

Opningstider i ferie og høgtid

I juli er opningstida 10.00 – 14.00. 

I romjula er opningstida 11.00 – 14.00. 

Onsdag før skjærtorsdag, julafta og nyttårsafta er rådhuset i Ølen og teknisk bygg i Sandeid stengt. 

Avtalar utanom opningstid

Det er mogleg for innbyggarane å få timeavtalar utanom opningstida. Den tilsette vil då hente dei ved hovudinngongen.