Ny kommunalsjef

Halfdan Krohn Brekke (38) har takka ja til stillingen som kommunalsjef samfunnsutvikling i Vindafjord kommune. Kommunedirektør Yngve F. Bergesen er glad for at han har takka ja til stillinga.

Kommunedirektør Yngve Folven Bergensen Nils Erik Eide
Halfdan Krohn-Brekke Privat

Krohn Brekke kjem frå stillinga som avdelingsleiar i Haugesund for BATE boligbyggerlag. Han har den siste tida vore konstituert som kommersiell direktør i selskapet. Han har og erfaring fra Haugesund kommune, som sakshandsamar, rådgjevar og fagleiar for eining for byutvikling, samt rådgjevar for teknisk direktør. Halfdan er busett med sambuar og 2 barn i Haugesund. 

- Eg er glad for at Halfdan har takka ja til stillingen som kommunalsjef samfunnsutvikling hos oss, seier kommunedirektør Yngve Folven Bergesen. Han har ein fin kombinasjon av erfaring frå både privat og kommunal sektor, noko eg trur vil gjere at han passar godt til denne stillinga.

- Vindafjord kommune er ein spennande kommune, med aktive bygder og eit svært aktivt næringsliv. Eg ser fram til å få bli betre kjent med kommunen, med både innbyggjarar og tilsette, og til å kunne bidra til vidare utvikling av både kommunen og tenestene, seier Halfdan Krohn Brekke.

Halfdan Krohn-Brekke vil starte i stillinga like over sommaren.