Markering av nye master og betre mobildekning

Torsdag 19. august klokka 12.00 blir det markering på Skotane i Vikedalsdalen, som er ein av to plassar som så langt har fått nye mastar som er sett i drift.

Telenormast på Skotane i Vikedalsdalen - Klikk for stort bilete Inger Olaug Sandvik Administrerande direktør i Telenor Peter-Børre Furberg, ordførar Ole Johan Vierdal og kommunalsjef for samfunnsutvikling Anne Sofie Sandvik vil vera tilstades på markeringa.

Om prosjektet

I november 2019 inngjekk Vindafjord kommune og Telenor Norge eit samarbeidsprosjekt om utbetring av mobildekning i heile kommunen. Til saman kjem det ni nye master som anten er sett i drift, er under oppføring eller er under planlegging.

Ut frå dekningskart og kjennskap er det funne fram til ni område som vil få god mobildekning ved å sette opp ein ny mast.  Ny mast vil til ein viss grad også gi god trådlaust 4G + breiband.

Status for dei ni nye mastene

  • Skotane, satt i drift 15. juni 2021
  • Tindeland, satt i drift 1. juli 2021.
  • Hagahaugen, planlagt ferdig 4. kvartal 2021.
  • Tørsdal, planlagt ferdig 4. kvartal 2021.
  • Kyrkjenuten, planlagt ferdig 4. kvartal 2021.
  • Vaka, planlagt 2022.
  • Sandeid2, planlagt 2022.
  • Hogganvik, planlagt 2022.
  • Solheim, planlagt 2022.

Plassering av antennene

Skotane med antenneretningar, 2G og 4G

Markering av Telenormasta på Skotane i kartet - Klikk for stort bilete 

Tindeland med antenneretningar, 2G og 4G

Markering av Telenormasta på Tindeland i kartet - Klikk for stort bilete 

Faktaark med fleire detaljar om prosjektet (PDF, 3 MB)

Markering på Skotane

Tidspunkt: Torsdag 19. august, klokka 12.00
Tilstades: Administrerande direktør i Telenor Peter-Børre Furberg, ordførar Ole Johan Vierdal og kommunalsjef for samfunnsutvikling Anne Sofie Sandvik.
Parkering: På Skotane er det ikkje så mange parkeringsplassar og parkering blir langs vegen.