Innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Fristen for å levera listeforslag til årets kommunestyre- og fylkestingsval er fredag 31. mars klokka 12.00.

Bilete av valurne og stemmeseddel - Klikk for stort bilete Tore Fjeld/Kommunal og distriktsdepartementet

Listeforslag kan leverast elektronisk på https://listeforslag.valg.no/ eller på papir i servicetorget på rådhuset i Ølen.


Det er ikkje tilstrekkeleg at brev med listeforslaget er poststempla innan fristen.
Fylkeskommunen har dei same fristane for innlevering av listeforslag til fylkestingsvalet.
For ytterlegare opplysningar, sjå valg.no, eller ta kontakt med kommunen på tlf. 53 65 65 65.

 

Vindafjord valstyre