Framskundar vaksinetimar

Vindafjord kommune ventar auka tilgang på vaksiner i tida framover. Dette medfører at mange nå vil få SMS om framskunda vaksinetime i vekene som kjem.

Wilfried Pohnke, Pixabay

Dette betyr eit stort meirarbeid for vaksinekontoret, og kapasiteten på vaksinetelefonen vil bli redusert.

– Me ber om forståing for dette, og at publikum ventar med å ta kontakt til dei får ny time på SMS. Me råder alle til å senda eventuelle spørsmål til vaksinekontor@vindafjord.kommune.no, seier Anne-Beate Økland, beredskapskoordinator smittevern.