Foreldreundersøking - Trygge foreldre på Haugalandet

Prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er eit folkehelsetiltak der Vindafjord, Tysvær, Karmøy, Sauda og Haugesund samarbeidar om å fremja born og unge si psykiske helse.

Bilde av barnehand i voksenhand - Klikk for stort bilete

Er du forelder med førskuleborn og ønsker å bidra til viktig forsking?

Prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er eit folkehelsetiltak der Vindafjord, Karmøy, Tysvær, Sauda og Haugesund kommune samarbeidar om å fremja born og unge si psykiske helse gjennom gruppetilbodet COS P/Trygghetssirkelen til alle førskuleforeldre. Kommunane samarbeidar med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest, om evalueringa av tiltaket.

I tillegg til undersøkingar knytta til foreldrekursa prøver prosjektet nå å kartlegga faktorar knytta til førskuleforeldre si oppleving av foreldrerolla og relasjonen til eige/eigne born i den generelle befolkninga. Alle foreldre med førskuleborn har høve til å svara, og me håpar på mange svar. Håpet er at undersøkinga kan sei noko om korleis det kjennest å vera småbarnsforelder i dagens samfunn.

Nettlenke til foreldreundersøkinga