Folkehelseprisen 2024

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan kvart år dela ut ein folkehelsepris i kvart fylke. Kjenner du ein aktuell kandidat?

Logoen til Nasjonalforeningen for folkehelsen - Klikk for stort bilete

Kriterier for prisen

Prisen blir delt ut til nokon eller noko som:

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skapar trivsel og
    livskvalitet.
  • Bidrar til gode nærmiljø.
  • Bidrar til inkludering og bekjemping av utanforskap.
  • Skapar generasjonsmøte og aktivitetar på tvers av generasjonar.
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i
    nærmiljøet.
  • Prisen kan ikkje delast ut til eigne og nåværande tillitsvalgte i Nasjonalforeningen.

 

Send tips om aktuelle kandidatar til:
Nasjonalforeningen, Fylkeskontoret for Rogaland
Torgveien 15 A, 4016 Stavanger.
E-post: rogaland@nasjonalforeningen.no


Frist for forslag er 15. mars 2024