Folkehelsepris i Rogaland

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan dela ut ein folkehelsepris i kvart fylke årleg. Prisen blir delt ut i Rogaland for fjerde gong i år.

Antia1705, Pixabay

Kriterier for prisen
Prisen bør bli gitt til nokon eller noko som:

  • Bidreg til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skapar trivsel og livskvalitet
  • Bidreg til gode nærmiljø
  • Bidreg til inkludering og tiltak mot utanforskap
  • Skapar generasjonsmøter og aktivitetar på tvers av generasjonar
  • Har vore av stor verdi for for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

Prisen kan ikkje delast ut til eigne og nåverande tillitsvalgte i Nasjonalforeningen.

Tips om aktuelle kandidatar kan sendast til:

Nasjonalforeningen, Fylkeskontoret for Rogaland
Torgveien 15 A, 4016 Stavanger
eller e-post:
rogaland@nasjonalforeningen.no

Frist for forslag er 15. mars 2023