Det går mot avlysing av eksamen

Regjeringa foreslår å avlyse alle ordinære eksamenar for elevar våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøvar skal gjennomførast, slik som i fjor.

Alle deltakarane på sandvolleyballskulen i Vikedal. - Klikk for stort bilete Aleksander Vølstad

Regjeringa har fått faglege råd fra Utdanningsdirektoratet i saka. Direktoratet leverte en grundig utredning 31. januar, der dei vurderte ulike alternativ, men landa på å avlyse alle eksamenar.

Forslaget skal på ein kort høyring med kort frist og eiendeleg avgjerd vil bli tatt kort tid etter det.

Les meir her på Regjeringa si heimeside

Kunnskapsministeren presiserer at det betyr at ein no får meir tid til opplæring.  

Les meir om pressekonferansen til Tonje Brenna her