Demensprisen 2023

Kvart år kan Nasjonalforeningen for folkehelsen dela ut ein demenspris i kvart fylke. Nasjonalforeningen i Rogaland ber om tips til kandidatar som gjer ein innsats utanom det vanlege. 

Logoen til Nasjonalforeningen for folkehelsen - Klikk for stort bilete

Kriterier for prisen:

• Demensprisen skal gå til ein «kvardagshelt» som kan vera ein enkeltperson, ei gruppe menneske eller ei eining som til dømes ein institusjon, eit dagsenter eller ei avdeling.

• Demensprisen er ein honnør til ein innsats utanom det vanlege. Det kan vera enkeltindivid som gjer eit stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentleg verksemd som gjennom sitt virke viser nytenking og engasjement på ein respektfull og inkluderande måte som kjem både demenssjuke og pårørande til gode, til dømes eit dagtilbod eller ei sjukeheimsavdeling tilrettelagt for personar med demens.

• Prisen kan ikkje delast ut til eine og nåverande tillitsvalgte i Nasjonalforeningen.

Vinnaren får eit bilete av kunstnaren Inger Dale Flatebø.

Send inn grunngjevne tips om kandidatar innan 15. mai: Nasjonalforeningen, Fylkeskontoret for Rogaland, Torgveien 15 A, 4016 Stavanger, eller e-post: rogaland@nasjonalforeningen.no