Byggging av ny kraftlinje er i gong

Arbeidet med å byggja ei ny 36 kilometer lang kraftlinje i Vindafjord og Tysvær er i gong. Linja skal styrkja forsyningstryggleiken til Haugalandet på lang sikt.

Fagne.no

Prosjektet er viktig for å styrkja forsyningstryggleiken i området. Det er også naudsynt for å auka overføringskapasiteten på strekninga, blant anna grunna tilkopling av ny kraftproduksjon i Litledalen i Etne.

Arbeidet skal etter planen ferdigstillast i juni 2027. 

Les meir om prosjektet på fagne.no (nettlenke)