Bygdahus og symjehall - vinnar av konkurransen

Vindafjord kommune er  nå i sluttfasen av anskaffingsprosessen om anskaffing av leverandør for pris og designkonkurranse med samspel for symjehall og bygdehus i Vindafjord kommune.

Illustrasjon av vinnaren Ill: GL prosjektservice

Innan fristens utløp, 08.05.2023 var det levert 5 tilbod, alle gyldige.

Tilboda er evaluert på desse 3 kriteria:

  • Gruppas prosjektforslag 50%
  • Samspelkompetanse / intervju 10%
  • Pris 40%

GL prosjektservice AS er den leverandøren som gjennom evalueringa har oppnådd høgaste poengskor, og har med det levert det mest økonomisk fordelaktige tilbodet.
Vindafjord kommune har i dag 16.05.2023 utnemnd GL Prosjektservice AS som vinnar av konkurransen og har til intensjon å inngå kontrakt om samspelsfase med dei.

Det er en karenstid på 10 dagar. Den utløpet 26.05.2023. Etter karenstida skal ein i gang med  en samspillsfase for å ferdigstille prosjektet.

Her presenterer prosjektleiar Frode Eike vinnaren av konkurransen for kommunestyret tidlegare i dag Nils Erik Eide