Behov for støttekontaktar

Vindafjord kommune treng støttekontaktar til ulike oppdrag. Har du ledig tid og kapasitet og kan tenka deg å bidra slik at andre får ei positiv fritid?

Bilde av to som drikk kaffi saman - Klikk for stort bilete StockSnap@Pixabay

Har du litt tid til overs? Har du lyst og mulighet til å hjelpa til slik at andre kan få ei meiningsfull fritid fylt med kjekke fritidsaktivitetar?

Tilrettelagte tenester har fleire oppdrag ledig.

Ta kontakt med Nina Haslemo i tilrettelagte tenester for meir informasjon.


Løn og utgiftsdekking etter avtale.