Behov for støttekontaktar

Vindafjord kommune treng støttekontaktar til ulike oppdrag. Har du ledig tid og kapasitet og kan tenka deg å bidra slik at andre får ei positiv fritid?

Bilde av to som drikk kaffi saman - Klikk for stort bilete StockSnap@Pixabay

Ta kontakt med Nina Haslemo i tilrettelagte tenester for meir informasjon.

Løn og utgiftsdekking etter avtale.