Behov for støttekontaktar til ulike oppdrag

Har du nokre timar i veka du kan bruka for å gje andre ei meiningsfull fritid?

Bilde av to som drikk kaffi saman - Klikk for stort bilete StockSnap@Pixabay

Eining tilrettelagte tenester treng støttekontaktar til ulike oppdrag.

- Me treng støttekontakt på over 25 år til jente snart 12 år som likar ulike hobbyaktiviteter.

- Me treng ungdom på over 18 år til gutt 11 år med gaming interesser.

- Me treng støttekontakt på 45-50 år til mann med handarbeid - og hageinteresser.

 

Kan dette vera noko for deg? Ta kontakt med Nina Haslemo på telefon 95 40 72 43 eller e-post nina.haslemo@vindafjord.kommune.no.