Avlastingsheim til gut på 6 år

Vindafjord kommune treng avlastingsheim til gut på 6 år. Han er ein blid gut som likar tull og tøys, og er glad i kos og nærleik.

Han slit i sosiale settingar og treng hjelp til samspel. Har vanskar med å kommunisere via samtale, men gjer seg forstått med enkle setningar. Han treng struktur i kvardagen, og hjelp i overgangar, kan lett bli frustrert. Han er glad i fysisk leik som for eksempel sykling. Guten har epilepsi.

Fast arbeidsavtale med arbeid kvar 4. helg.
Ta kontakt med Nina Haslemo for meir informasjon.
nina.haslemo@vindafjord.kommune.no eller tlf. 95 40 72 43