Auke av pasientar med RS-virus

Fleire norske sjukehus opplever ei sterk auke av pasientar med RS-virus (respiratorisk syncytialvirus). Viruset gir infeksjon i luftvegane, og kan føre til pusteproblem hos små born.

skalekar1992@Pixabay

Helsestasjonen ber foreldre om å vera merksame på situasjonen rundt RS-viruset. Beskytt dei minste borna, og ta hensyn. God handhygiene er det viktigaste infeksjonsførebyggande tiltaket mot RS-infeksjon.

Råd frå FHI til foreldre for å minska smitterisikoen ved RS-virus

I 2022 vart det fødd 103 born i Vindafjord, 26 fleire enn i fjor. Ein flott gjeng og me ynskjer alle lukke til i det nye året.