Olalia fjellstove

Overnatting

Adresse: Til fjells. Parkering med oppkøyring frå E 134 mellom Ølen og Etne (Opheimsvegen), eller frå Fjellstøl skianlegg, oppkøyring frå Sandeid kykje, Helgelandsvegen og deretter Fjellstølvegen.

Heimeside

Facebook