Øklandsvatnet

Overnatting i lavvo og fiske

Booking av lavvo og sal av fiskekort: 
Unni Maries Rosemaling, mobil 48 25 85 58.

Kontaktperson for grunneigarane: Torbjørn Ruud, mobil 95 94 07 32.