Frøken Fryd

Kafé og interiør

Adresse: Isvik, Vikevegen 30, 5574 Skjold

Heimeside

Facebook-side