Anders Eidhammer

Stillingstittel
Prosjektleiar Frivillige tiltak i landbruket
Informasjon

Frivillige tiltak i landbruket er eit tverrkommunalt prosjekt med oppgåve å betra miljøet i vassdraga på Haugalandet ved å arbeida opp mot landbruket.