Næringspris

Vindafjord kommune ved utval for drift, utvikling og kultur (DUK) kan anna kvart år dela ut ein næringspris

Prisen kan gjevast til einskildpersonar eller firma som har gjort ein innsats for næringsarbeidet i kommunen.

  • Alle kan foreslå kandidatar som bur i Vindafjord. Forslaga må vere grunngjevne.
  • Frist for å fremma forslag er 1. juni, og prisen vert tildelt innafor det aktuelle året.
  • Næringsprisen kan delast på fleire.

Nominer kandidat til næringsprisen

Her finn du retningslinjer og oversikt over alle tilskot, prisar og stipend. (PDF, 500 kB)

Kontaktinformasjon

Kultur og læring
E-post

Telefon: 53 65 58 50 eller 53 65 65 63
Besøksadresse: Kultur- og læringssenteret på Sjøplerlo, 2. etasje, Dreganesvegen 40, Ølen sentrum.
Postadresse: Kultur og læring, Rådhusplasssen 1, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00 - 15.30 kvardagar

Norunn Helland
Rådgjevar kultur og idrett
Kultur og læring
E-post
Telefon 53 65 65 63
Mobil 47 46 97 59
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 09 92 51
Mobil 48 09 92 51