Næringspris

Vindafjord kommune ved utval for drift, utvikling og kultur (DUK) kan anna kvart år dela ut ein næringspris

Prisen kan gjevast til einskildpersonar eller firma som har gjort ein innsats for næringsarbeidet i kommunen.

  • Alle kan foreslå kandidatar som bur i Vindafjord. Forslaga må vere grunngjevne.
  • Frist for å fremma forslag er 1. juni, og prisen vert tildelt innafor det aktuelle året.
  • Næringsprisen kan delast på fleire.

Nominer kandidat til næringsprisen

Her finn du retningslinjer og oversikt over alle tilskot, prisar og stipend. (PDF, 500 kB)

Kontaktinformasjon

Kultur og læring
E-post

Telefon: 53 65 58 50 eller 53 65 65 63
Besøksadresse: Sjøperlo i 2. etasje, Dreganesvegen 40, Ølen sentrum
Postadresse: Kultur og læring, Rådhusplasssen 1, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00 - 15.30 kvardagar

Berit Hetland
Kultur- og idrettskonsulent
Kultur og læring
E-post
Telefon 53 65 65 63
Mobil 464 25 445