Kom med ønskjer til julegåvetreet

Også i år blir det julegåvetre på Ølen senter. Her kan innbyggarar i Vindafjord og Etne som har det trongt økonomisk koma med julegåveønskje til barn og unge. Dei som vil bidra kan velja eit hjarte og kjøpa inn gåva.

Har du det tøft økonomisk? Gruar du deg til jul på grunn av alle utgiftene?

Dersom din familie vil koma med julegåveønskjer, kan du levera ei oversikt med namn, kjønn, alder og ønskje til din rettleiar eller kontaktperson i Vindafjord kommune eller Etne kommune. Du kan også senda SMS eller ringa til 41 28 77 22.

Frist for levering av ønskjer er 22. november. NAV Vindafjord-Etne vil formidla ønskja vidare anonymt til arrangøren. Tilsette i kommunane og NAV har teieplikt og vil ikkje dela namna vidare.

Prosjektet er initiert av privatpersonar i samarbeid med Ølen senter. NAV Vindafjord-Etne er kopla på for å nå ut til familiar som kan ha glede av ordninga, og for å sikra anonymitet for dei som kjem med ønskjer.

Ønskja blir hengt opp som eit hjarte på treet med alder og kjønn. Folk som ønskjer å bidra med gåver kan velja eit hjarta og kjøpa inn gåva. Gåvene blir samla inn på blomsterbutikken i Ølen senter. NAV og kommunen vil hjelpa til med å dela ut gåvene før jul.