Hjelp til pårørande

Vindafjord kommune har inngått avtale med Veiledningssenteret for pårørende. Dette er eit tilbod til pårørande til rusavhengige, personar med psykiske vanskar, pårørande til innsette i fengsel, og pårørande til dei som politiet er i kontakt med.

Dei kan tilby

  • individuelle samtaler på kontoret eller på telefon
  • parsamtaler
  • familiesamtaler
  • ulike samtalegrupper. Meir om tilbodet finn du her <lenke PDF)
  • informasjon om pårørande sin situasjon i ulike samanhengar

Kven er pårørande?

Alle som bryr seg om eller er glad i nokon som er rusmisbrukar, innsett i fengsel eller har kontakt med politiet.

Veiledningssenteret for pårørende har inga aldersgrense, og tilbodet gjelder alle som bur på Haugalandet.

Tilbodet er gratis.

Til deg som er pårørande, brosjyre (PDF, 2 MB)

Har du spørsmål, ta kontakt

  • Måndag, onsdag og fredag: klokka 08.30-15.00
  • Tysdag: 12.30-19.00
     

Pårørandesenteret i Haugesund

Besøksadresse: Breidablikkgtata 57, 5525 Haugesund
E-post: haugesund@veiledningssenteret.net
Telefon: 52 71 78 80