Kommuneoverlege

Ein kommuneoverlege har ansvar for helsefagleg rådgiving med vekt på folkehelse, førebyggande helsearbeid, helseovervåking, miljøretta helsevern og helsemessig beredskap.

Kontaktinformasjon

Terje Kleiven
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 934 38 664