To klassar i karantene

Torsdag vart det stadfesta eitt tilfelle av importsmitte og to smittetilfelle med ukjent smitteveg. To klassar ved Skjold skule er sett i karantene.

Det dreiar seg om to parallellklassar, altså to klassar på same klassetrinn. Smittesporing pågår.

Alle elevane i klassane, samt tilsette som har hatt med klassane å gjera, vil bli testa fredag.

For tilfellet med importsmitte er smittesporinga avslutta.