Velkomen til foreldrekurs

Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til alle foreldre som har barn under skulealder. Kurset passar for alle. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt for å delta. Kursstart er utsett frå 3. januar til 7. februar. 

 

Foreldre leier eit lite barn. - Klikk for stort bilete MabelAmber frå Pixabay

Har du kjent på følelsen av å ikkje strekke til? Minstebarnet gret, og du forstår ikkje kvifor. Treåringen vrir seg misfornøgd på golvet, og du lurer på om du skal gi nærleik, gi etter eller setja grenser. Du er ikkje åleine om å vera usikker. Kva er det eigentleg barnet vil fortelja?

Vindafjord kommune vil legga til rette for at du som forelder skal føla deg trygg. Våre kurshaldarar tilbyr kurs til deg som er førstegongsforelder.

Prosjekt «Trygge foreldre på Haugalandet»

Vindafjord kommune deltek i prosjektet «Trygge foreldre på Haugalandet». Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr førstegongsforeldre kurs i programmet Circle of Security-Parenting (COS-P). På norsk kallar me kurset for Trygghetsirkelen. Kurshalderane er godkjente COS-P-rettleiarar.

Alt om prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet

Målgruppe

Foreldre busette i Vindafjord kommune, med barn under skulealder.

Om kurset

Circle of Security-Parenting (COS-P) er eit foreldrerettleiingsprogram som er basert på 50 års forsking innan tilknytningsteori. Kurset passar for alle. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskelig, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt, for å delta.

Føremålet med kurset er å gjera foreldre meir bevisst på å sjå, tolka og møta barnet sitt behov og bli bevisst eigne haldningar, følelsar og handlingar i samspelet med barnet ditt.

Kurset er delt opp i kapittel. Me brukar filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppa og gir rettleiing. Barn er ikkje med på kursa.

Tidspunkt og påmelding

Kurs på rådhuset i Ølen:
Kurshaldarar blir kommunejordmor Wenche Strand Hauge og Aud Hopland Åserud frå familieteamet.

Påmelding eller spørsmål til kurset kan sendast Aud Hopland Åserud på e-post: aud.hopland.aserud@vindafjord.kommune.no eller på telefon 46 88 46 03.

Kurset går over 8 gonger, på tysdagar frå klokka 20.00 til om lag klokka 22.00:

 • Tysdag 07. februar
 • Tysdag 14. februar
 • Tysdag 21. februar
 • Tysdag 28. februar
 • Tysdag 07. mars
 • Tysdag 14. mars
 • Tysdag 21. mars
 • Tysdag 28. mars

Kurs på Skjold skule:
Kurshaldarar blir helsesjukepleiar Natalie Hellerslien og Ragnhild Thorsen frå familieteamet.

Påmelding eller spørsmål til kurset kan sendast Ragnhild Thorsen på e-post: ragnhild.thorsen@vindafjord.kommune.no eller på telefon 90 51 28 74.

Kurset går over 8 gonger, på torsdagar klokka 20.00 til om lag klokka 22.00:

 • Torsdag 09. februar
 • Torsdag 16. februar
 • Torsdag 23. februar
 • Torsdag 09. mars
 • Torsdag 16. mars
 • Torsdag 23. mars
 • Torsdag 30. mars
 • Torsdag 13. april

Evaluering av kurset

Me ønsker å vita meir om korleis foreldre opplever kurset og om det er til hjelp. Det vil difor bli gjort ei evaluering. Om foreldre ønsker å bidra til evalueringa vil dei bli bedne om å svara på nokre spørsmål anonymt. Alle vil få meir informasjon om dette før kursstart, og dei som ønsker å delta vil bli bedne om å gi sitt samtykke til dette.

Deltakinga er frivillig, og du kan delta på foreldrekurset utan å delta i evalueringa. Det vil også vera høve til å trekka seg frå evalueringa undervegs eller etter kurset dersom du ønsker det.