Pårørande er ønska til brøyting

Heimetenesta opplev at det er vanskeleg å komma fram fleire stader på dagens føre. Mange private vegar og oppkjørslar manglar brøyting. Det er veldig fint om familie, vener og gode naboar kan hjelpa til med jobben.