Vindafjordskulen
Nyttige skriv - Skule
Tittel Publisert Type
Læring i felleskap - barn og unge med nedsatt høyrsle (20.05.20)

25.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 200515 Læring i felleskap - barn og unge med nedsatt høyrsle.docx.pdf
Medlem av Samarbeidsutvalet i skule

08.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Medlem av Samarbeidsutvalet i skule.pdf
Ordensreglement for skulane aug 2014 rev 01.02.21

01.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ordensreglement for skulane aug 2014 rev 01.02.21.pdf
Overgangsprosedyrar barnehage og skule nov 2019

25.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Overgangsprosedyrar barnehage og skule nov 2019.pdf
Pedagogikk og strategi i skule og barnehage 2015 - 2020

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Pedagogikk og strategi i skule og barnehage 2015 - 2020.pdf
Pedagogisk IKT-plan for Vindafjordskulen 2020-23

07.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned IKT-strategiplan for Vindafjordskulen TIL SAK 3.pdf
Reglement for skuleskyss - revisjon 2016 (L)(449753)

14.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for skuleskyss - revisjon 2016 (L)(449753).pdf
Rutine §9A Vindafjordskulen nov 2017

01.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rutine §9A Vindafjordskulen nov 2017.pdf
Skyssreglement for elevar i grunnskulen (juni 2018)

31.03.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skyssreglement grunnskole.pdf
Vedtekter for skulefritidsordninga i Vindafjord kommune

11.04.2011 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter for skulefritidsordninga i Vindafjord kommune 24.09.19.pdf
Vindafjordskulen 2019 tilstandsrapport

22.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vindafjordskulen 2019 tilstandsrapport.pdf

Kontaktinformasjon

Skule
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65