Kulturskule

Tilbod i kulturskulen

Kulturskulen kan tilby ei rekkje ulike undervisningstilbod, og vi håpar at du finn eit tilbod som passar akkurat deg i vår skule.

Visuelle kunstfag

Faget inneheld teikning - form - farge
Elevane får kjennskap til ulike materialar og teknikkar innan faget. Her legg ein vekt på å utvikle kreativitet og sjølvstendig uttrykk.
Gruppa har  utstillingar der dei viser fram sine produkt.
Tilbodet gjeld frå 2. klasse.

 

Dans

Kulturskulen gjev undervisning i dans frå 6 år og oppover.
Det er grupper for både nybegynnerar og vidarekomne.
For dei som har dansa ei stund, tilbyr vi også tåspiss-dans.  Det er mogeleg å kombinere dette med andre dansegrupper.

 

Instrumental/Vokalopplæring

Elevane får opplæring åleine eller i gruppe/kor. Kulturskulen har opplæring i alle bygder i Vindafjord, på skular og andre lokale.

Kulturskulen kan tilby undervisning på fiolin, cello, tverrfløyte, klarinett, blokkfløyte, irsk fløyte, piano, keyboard, kyrkjeorgel, gitar, el.gitar, el.bass, slagverk, messinginstrument.

 

Orkester/samspel/band Song/songgruppe

I tillegg til dei faste undervisningstimane kvar veke, kan ein også rekne med at det i periodar  vert organisert samspel og fellesøvingar.

 

Betalingssatsar

Betalingssatsane vert justert i januar kvart år samstundes med andre kommunale takstar.  Sjå taksthefte for oppdaterte prisar. (PDF, 415 kB)

 

Fagplanar

Vindafjord kulturskule har laga eigne fagplanar.  Desse vil bli justert i samsvar med nasjonale føringar.  Dei planane som er gjeldande finn ein på heimesida til kulturskulen.

Fagplanar (PDF, 404 kB)