Kulturskule

Kulturskulen - Betalingssatsar

Eit skuleår går over to semester, og det blir sendt ut innbetalingsgiro to gonger i løpet av skuleåret.

Påmeldinga gjeld eit heilt skuleår.

Takstar - Musikk- og kulturskule Takstane gjeld frå 1. januar 2018
Takstar - Musikk- og kulturskule
Teneste Takst
Instrumental/vokalopplæring (20 min) pr år Kr 2 640,-
Teikning, form og farge (ekskl. matr.kostn.) pr år Kr 2 640,-
Dans og teater, pr år Kr 2 640,-
Musikk ved livets begynnelse, pr kurs (à 12 samlingar) kr 740,-
Kulturskuleverkstad Kr 2 640,-
Materiell til teikning, form og farge kr 580,-
Søskenmoderasjon (berre på fast avtalte timar)
For søsken er det full pris for det første barnet
Andre barn 25 %
Tredje barn og fleire 25 %
Utleige instrument pr år kr 530,-
Vaksne (over 18 år) betaler dobbel kontingent