Oppvekst, skule og familie
Kulturskulen

Vindafjord kulturskule

Logo - Vindafjord kulturskule - Klikk for stort bilete

Vindafjord kulturskule sine kontor og øvingslokale ligg i tidlegare kommunehuset i Sjoargata i Ølen sentrum. Kulturskulen har òg ei desentralisert i alle dei ni bygdene i kommunen.

 
Vindafjord kulturskule har om lag  235  elevar fordelt på musikk, dans og andre kunstformer.

Kulturskulen si viktigaste målsetting:
Gje den enkelte eleven best mogleg føresetnad for å utvikle sine evner og anlegg og legge grunnlag for eit rikt og mangfaldig kulturmiljø i kommunen.
 

Søknad

Me ønsker deg velkommen til å søke kulturskulen sine aktivitetar. Søknadsfrist er vanlegvis 4. mai kvart år.

Søknad skal sendast inn elektronisk via vårt søknadssenter.

Innlogging

Her kan du logge deg på kulturskulen sitt administrasjonsprogram

Veiledar til innlogging og bruk (PDF, 43 kB) av kulturskulen sitt administrasjonsprogram

Opne PDF-fil med rettleiing, https://www.vindafjord.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=12039&FilId=15950

og les den.  Gå så  tilbake til sida og logg inn der som det står https://novindafjord.speedadmin.dk/

Får du problem så ring kulturskulen, og spør etter Lasse eller Anne Kristine, ev.mob.90166095 om rektor ikkje er inne på kontoret.

 

Kulturskulen kan tilby ei rekkje ulike undervisningstilbod, og vi håpar at du finn eit tilbod som passar akkurat deg i vår skule.

Eit skuleår går over to semester, og det blir sendt ut innbetalingsgiro to gonger i løpet av skuleåret.

Påmeldinga gjeld eit heilt skuleår.

Kontaktinformasjon

Kulturskulen
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : kulturskulen@vindafjord.kommun..
Telefon
: 53 65 65 65