Vindafjordbarna
Nyttige skriv - Barnehage
Tittel Publisert Type
Informasjon om moderasjonsordningar for barnehageåret 2018-2019

29.07.2016 Filtype
Samordningsteam - retningsliner for barnehagane

29.10.2010 Filtype
Skade på barnehagebarn

29.10.2010 Filtype
SLT - Handlingsplan 2015-2017

03.02.2014 Filtype
Vedtekter kommunale barnehagar - frå barnehageåret 2017/18

29.10.2010 Filtype

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Mobil
: 975 74 954