Vindafjordbarna
Perler

 

Barnehagesatsar frå 1. august 2019


 
 
 
 
Perler

 "Vera saman" er eit felles kompetansehevingstiltak som alle dei kommunale barnehagane på Haugalandet er med på.

Dette er eit omfattande tiltak og eit samarbeid med fleire kommunar gjennom Haugalandsløftet.

“Vera Saman” har bl.a. fokus på autoritativ vaksenrolle, medverkande barn, utvikling av empati og sosial kompetanse.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Mobil
: 975 74 954