Vindafjordbarna

Søkje barnehageplass i Vindafjordbarnehagane

  • Alle som er fødd innan 30.11.2020 og ynskjer plass i 2021 har rett på plass frå august.
  • Frist for å søkje barnehageplass er 1. mars 2021
  • Det er felles samordna opptak for alle dei 7 kommunale og 3 private barnehagane i kommune.  

Barnehageplassen søkjer du ved å logge deg på fagsystemet Visma: Søk barnehageplass

Perler

Barnehagesatsar frå 1. januar 2021

Vedtatt i kommunestyret 15.12.2020

Perler

 "Vera saman" er eit felles kompetansehevingstiltak som alle dei kommunale barnehagane på Haugalandet er med på.

Dette er eit omfattande tiltak og eit samarbeid med fleire kommunar gjennom Haugalandsløftet.

“Vera Saman” har bl.a. fokus på autoritativ vaksenrolle, medverkande barn, utvikling av empati og sosial kompetanse.

Kontaktinformasjon

Barnehage
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Mobil
: 975 74 954