Vikedal skule

Samarbeidsutval - SU

Leiar for samarbeidsutvalet ved Vikedal skule 2018 - 19:

Klikk for stort bileteLillian Eikeland

Nestleiar:

Tone Andreassen

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgivande organ, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

 

Kontaktinformasjon

Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 Vikedal
E-post : vikedal.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 10