Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Vikedal skule

Foreldrerådet sitt arbeidsutval - FAU

Leiar i FAU ved Vikedal skule 2019-20:

Lillian Eikeland

Nestleiar:

Lene Marie Hustveit

Ved kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer. Foreldrerådet har eit arbeidesutval, FAU, som ivaretek interessene og oppgåvene til foreldrerådet.

Opplæringsloven seier at: "Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 Vikedal
E-post : vikedal.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 10