Vikedal skule

Elevrådet

Leiar for elevråd Vikedal skule 2018-19:

Barnetrinn:

Leiar: Ingeborg K. Moland

Nestleiar: Christina Staknes Bakkedal

Klikk for stort bilete

Ungdomstrinn: 

Leiar: Matias Vårvik Staknes

Nestleiar: Marie R. Rødne

Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane ved skulen og arbeida for å skapa godt lærings- og skulemiljø.

Rådet skal også kunne uttala seg i og koma med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane. 

Kontaktinformasjon

Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 Vikedal
E-post : vikedal.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 10