Vikedal skule

Leiar for elevråd Vikedal skule 2018-19:

Barnetrinn:

Leiar: Ingeborg K. Moland

Nestleiar: Christina Staknes Bakkedal

Ungdomstrinn: 

Leiar: Matias Vårvik Staknes

Nestleiar: Marie R. Rødne

Leiar i FAU ved Vikedal skule 2018-19:

Lillian Eikeland

Nestleiar:

Lene Marie Hustveit

 

Leiar for skulemiljøutval Vikedal skule 2018-19:

Lillian Eikeland

Nestleiar:

Hilde Ørnes

Leiar for samarbeidsutvalet ved Vikedal skule 2018 - 19:

Lillian Eikeland

Nestleiar:

Tone Andreassen

Kontaktinformasjon

Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 Vikedal
E-post : vikedal.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 10