Vikedal skule
Null mobbing-logo.PNG

Leiar for elevråd Vikedal skule 2017-18:

Barnetrinn:

Leiar: Morten Reimers

Nestleiar: Mathias Reimers Holten Leifsen

Ungdomstrinn: 

Leiar: Oskar Larsen

Nestleiar: Hedda Gjerde

Null mobbing-logo.PNG

Leiar i FAU ved Vikedal skule 2017-18:

Ernst Harald Holten Leifsen         

Epost: ernst.h.leifsen@gmail.com

Telefon: 920 57 134

 

Nestleiar:

Siv Helene Staknes Bakkedal

Null mobbing-logo.PNG

Leiar for skulemiljøutval Vikedal skule 2017-18:

Mathias Reimers Holten Leifsen (nestleiar elevråd barnetrinn)

Nestleiar:

Oskar Larsen (leiar elevråd ungdomstrinn)

Null mobbing-logo.PNG

Leiar for samarbeidsutvalet ved Vikedal skule 2017 - 18:

Siv Helene Staknes Bakkedal

Nestleiar:

Ernst Harald Holten Leifsen

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 Vikedal
E-post : vikedal.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 10