Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Vikedal skule

Verdibasert logo

Logoen til Vikedal skule - Klikk for stort bilete

Verdiar som inkludering, respekt, samarbeid, mot og humør skal kjenneteikna vår praksis ved Vikedal skule. Logoen vår formidlar desse verdiane.

Logoen til Vikedal skule - Klikk for stort bileteLogoen blei laga i 2016. Det var ein elev i ungdomsskulen som teikna utkastet til det som blei vår logo

Logoen fortel at me skal vera ein skule der me alle:
- Har glede av å vera og læra.
- Er ulike, men fungerer godt saman
- Samarbeidar
- Viser respekt for kvarandre
- Støttar kvarandre
- Tek nokre utfordringar 

Kontaktinformasjon

Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 Vikedal
E-post : vikedal.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 10