Vikedal skule

Vikedal skule - fakta og kontaktinformasjon

Klikk for stort bilete

 

Vikedal skule ligg i sentrum av Vikedal, ved kyrkja, med utsikt over sentrum og fjorden. Skulen er kombinert barne- og ungdomsskule.

Skulen har SFO alle dagar.

Her er fakta frå Skoleporten om Vikedal skule

Kontaktinformasjon

Adresse: Vikedal skule, Postboks 83, 5586 Vikedal

Besøksadresse: Kyrkjevegen 7

Telefon: 53 65 58 10

Rektor: Svein Carlos Nilsen Gjil

Telefon: 53 65 58 12 / 990 78 863

SFO leiar: Hilde Johannesen Ørnes

Telefon: 954 00 031

 

Dagsrytme:

Klokka 08.10: Skuledagen startar, 1.time

Klokka 08.55: Friminutt

Klokka 09.10: 2. og 3. time

Klokka 10.20: Matpause og friminutt

Klokka 11.10: 4. og 5.time

Klokka 12.40: Friminutt

Klokka 12.50: 6.time

Klokka 13.35: 7.time

Opphaldstid på skulen:

Skuletider
  Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Småskulen:
1.-4. klasse
08.10 -
13.35
08.10 -
13.35
08.10 -
11.55
08.10 -
13.35
08.10 -
10.35
Mellomtrinn:
5.-7. klasse
08.10 -
13.35
08.10 -
13.35
08.10 -
11.55
08.10 -
13.35
08.10 -
13.35
Ungdomstrinn:
8.-10. klasse
08.10 -
13.35
08.10 -
13.35
08.10 -
14.05
08.10 -
13.35
08.10 -
13.35

Verdiar som inkludering, respekt, samarbeid, mot og humør skal kjenneteikna vår praksis ved Vikedal skule. Logoen vår formidlar desse verdiane.

Kontaktinformasjon

Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 Vikedal
E-post : vikedal.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 10