Vikedal skule

Nyttig informasjon og skjema

Under finn du informasjon og skjema du som foresatt kan ha behov for. Ta gjerne kontakt om du har innspel til anna som kan vera nyttig å ha med på sida. Klikk for stort bilete

 

Ny elev og overganger:

 

 

Administrasjon av eleven og læringsarbeidet:

Innlogging Visma Flyt skole (PDF, 614 kB)

Helse:

 

Når bør barnet/ungdommen vera heime ved sjukdom (PDF, 193 kB)

Lus

Medisin på skulen (PDF, 238 kB)

Matpakke og skulemjølk i skule og SFO:

Matpakke og skulemjølk i skule og SFO (PDF, 192 kB)

Fråvær frå opplæringa og SFO:

Melde fråvær og permisjon frå opplæringa (PDF, 384 kB)

Informasjon om alvorleg skulefråvær (PDF, 250 kB)

Grunnlag for søknad om fråtrekk av fråvære på vitnemålet (PDF, 83 kB)

Søknadskjema fråtrekk av fråvære/vedlegg dokumentasjon (DOCX, 88 kB)

Ipad

Avtale om bruk av Ipad i opplæringa (PDF, 126 kB)

Tilrettelegging av eksamen og klage på karakter

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen (PDF, 343 kB)

Skjema for klage på standpunktkarakter (PDF, 341 kB)

Klage på opplæringstilbodet

Skjema for klage på opplæringstilbodet (PDF, 272 kB)

Hjelp frå eksterne instansar:

Samtykke til sakkunnig vurdering (PDF, 251 kB)

Helsesøsters arbeid på skulen og kontaktinformasjon (PDF, 67 kB)

Søkja hjelp frå barne- og familierettleiarane

Søkja hjelp frå barnevernstenesta

Utleige av skulen

Søknad om elevkveld (PDF, 742 kB)

Søknad om leige av rom utan overnatting (PDF, 345 kB)

Søknad om leige av rom med overnatting (PDF, 528 kB)

Kontaktinformasjon

Vikedal skule
Kyrkjevegen 7
5583 Vikedal
E-post : vikedal.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 10