Vik skule og barnehage

Samarbeidsutvalet (SU) ved Vik skule har hatt møte 28.10.19

Her finn du info om kven som er i Samarbeidsutvalet (SU) ved Vik skule og barnehage for 2019-2020.

Nedst på same sida finn du referat frå dette møtet og frå dei siste åra.

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30