Vik skule og barnehage

Nytt skuleår er starta!

Første utgåve av Kontakten er no send med elevane heim. Der finn du info om litt av kvart nyttig for dette skuleåret.

Her er og eit klipp frå opplæringslova om fritak frå akitvitetar mm., KRLE, målformer, permisjon frå opplæringa, og rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring.

Her er ordensreglementet (PDF, 210 kB) for skulane i Vindafjord og for Vik skule (punkt 8.)

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30