Vik skule og barnehage

Info om halvårsvurderingar for elevar ved Vik skule 2018-2019

Føresette kan logge seg inn på skole.visma.com/vindafjord for å sjå halvårsvurderingane til borna sine. Det blir ikkje sendt ut på anna måte. Kontakt skulen og de treng hjelp til å logge inn el.l.

Kontaktinformasjon

Vik skule
Vikevegen 1266,
5568 Vikebygd
E-post : vik.skule@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 57 30